Register for your free account! | Forgot your password?

Go Back   elitepvpers > Other Online Games > Diablo 2
You last visited: Today at 21:17

  • Please register to post and access all features, it's quick, easy and FREE!


Bitte um Hilfe bei NT einstellungen...

Closed Thread
 
Old   #1
 
elite*gold: 0
Join Date: Nov 2009
Posts: 26
Received Thanks: 0
Bitte um Hilfe bei NT einstellungen...

Ich verstehe nicht warum meine soso beim NT bot immer die skiller in die Kiste legt...


ich geb nen screen von meinem invent gleich dazu und die config wie sie eingestellt ist (der freespace ist auf 2 weil ich was versucht habe)


Config:

Include("config/NTConfig.ntl");

var NTConfig_CastThunderStorm;
var NTConfig_CastEnergyShield;
var NTConfig_CastFrozenArmor;
var NTConfig_CastShiverArmor;
var NTConfig_CastChillingArmor;
var NTConfig_CastStatic;

function NT_LoadConfig()
{
//------------------------------------------------------\\
// Spolszczenie by CyberVirus \\
// \\
// (jeżeli masz propozycje poprawienia czegoś pisz PM!) \\
// \\
// >>> <<< \\
//------------------------------------------------------\\


//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\\
// "Script & Boss Configuration": \\
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\\
// Wpisz "//" przed daną linijke kodu aby wyłączyć dany skrypt ! (usuwanie linijek kodu by usunąć skrypt nie jest zalecane!) \\
// Jeżeli chcesz danego bossa(skrypt) włączyć należy usunąć "//" z przed danej linijki kodu ! \\
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\\


//------------------------\\
// "Public Baal Message": \\
//------------------------\\


Baal_WelcomeMessage = "Welcome all player's on my public Baal run "
Baal_TpUpMessage = "TP is open! Should be Clear-ish :P"
Baal_KillBaalMessage = "Lets smoke baal :420:! Sorcs >>>Static<<< Please"
Baal_NextGameMessage = "NG in 25 secconds"
NTConfig_BRWisperToFriendList = true; // Wpisz "true" aby szepnąć do swojej friend listy i powiadomić o swoim publicznym Baal Runie.


//--------------------------\\
// "Public Diablo Message": \\
//--------------------------\\


Diablo_WelcomeMessage = "Welcome all player's on my public Dia run "
Diablo_TpUpMessage = "TP is open! Should be Clear-ish!"
Diablo_KillDiabloMessage = "Diablo killing !"
Diablo_NextGameMessage = "NG in 25 secconds"
NTConfig_DRWisperToFriendList = true; // Wpisz "true" aby szepnąć do swojej friend listy i powiadomić o swoim publicznym Diablo Runie.


//-------------------------------------\\
// "Public Tal-Rasha's Tombs Message": \\
//-------------------------------------\\


TalRasha_TpUpMessage = "TP is open & clear! Come fast i boo"
TalRasha_AfterOpeningTpMessage = "Keep close to me ! Or no exp for You :/"
TalRasha_AfterCleaningTombMessage = "The tomb is clean! Take my TP and wait in town for the next tomb "
TalRasha_NextGameMessage = "NG in 25 secconds"
NTConfig_TombWisperToFriendList = true; // Wpisz "true" aby szepnąć do swojej friend listy i powiadomić o swoim publicznym Tomb Runie.


//----------------\\
// "Public Boss": \\
//----------------\\


//NTConfig_Script.push("NTPublicDiablo.ntj"); // Usuń "//" z przed linijki kodu aby włączyć publiczne Diablo Runy.
NTConfig_MakeTpOnStartChaosSanctuary = false; // Wpisz "true" bot zrobi TP na początku Chaos Sanctuary.
NTConfig_MakeTpOnPentagramCenter = true; // Wpisz "true" bot zrobi TP na środku Pentagramu.

//NTConfig_Script.push("NTPublicBaal.ntj"); // Usuń "//" z przed linijki kodu aby włączyć publiczne Baal Runy.
NTConfig_PublicKillBaal = true; // Jeżeli zmienisz wartość NTConfig_PublicKillBaal na "true", bot pójdzie zabić Baal'a.

//NTConfig_Script.push("NTPublicTalRashasTomb.ntj"); // Usuń "//" z przed linijki kodu aby włączyć publiczne Tomb Runy.


//---------------\\
// "Act I Boss": \\
//---------------\\


//NTConfig_Script.push("NTBishibosh_ENG.ntj");
//NTConfig_Script.push("NTBishibosh_POL.ntj");

//NTConfig_Script.push("NTRakanishu_ENG.ntj");
NTConfig_ClearTristram = false; // Jeżeli zmienisz wartość NTConfig_ClearTristram na "true", bot wyczyści z potworów całe Tristram.
NTConfig_MooMooFarm = false; // Jeżeli zmienisz wartość NTConfig_MooMooFarm na "true", bot uda się na farme moo moo (Skrypt nie skończony!).
//NTConfig_Script.push("NTRakanishu_POL.ntj");
NTConfig_ClearTristram = false;
NTConfig_MooMooFarm = false;

//NTConfig_Script.push("NTBloodRaven.ntj");
NTConfig_Bishibosh_ENG_Extension = false; // Jeżeli zmienisz wartość NTConfig_BishiboshExtension na "true", bot w drodze do Krwawej Orlicy zabije Bishibosh'a. Wartość "true" nie może być ustawiona jeżeli mamy włączony zwyczajny skrypt na Bishibosha !
NTConfig_Bishibosh_POL_Extension = false;
NTConfig_ClearMausoleum = false; // Jeżeli zmienisz wartość NTConfig_ClearMausoleum na "true", bot uda się na czyszczenie Mausoleum z potworów.
NTConfig_ClearCrypt = false; // Jeżeli zmienisz wartość NTConfig_ClearCrypt na "true", bot uda się na czyszczenie Krypty z potworów.

//NTConfig_Script.push("NTPit.ntj");
NTConfig_ClearTamoeHighLand = false; // Jeżeli zmienisz wartość NTConfig_ClearTamoeHighLand na "true", bot przed udaniem się do Pit wyszyści Tamoe HighLand z potworów.
NTConfig_ClearPitLevel1 = 0; // 0 = Nie czyść obszaru // 1 = Czyść tylko ścieżke do Pit lvl 2 // 2 = Czyść wszystko.

NTConfig_Script.push("NTCountess.ntj");
//NTConfig_Script.push("NTTheSmith.ntj");

NTConfig_Script.push("NTAndariel.ntj");
NTConfig_ClearAndarielThron = true; // Jeżeli zmienisz wartość NTConfig_ClearAndarielThron na "true", bot po zabiciu Andariel wyczyści tron z potworów.


//----------------\\
// "Act II Boss": \\
//----------------\\


//NTConfig_Script.push("NTRadament.ntj");
//NTConfig_Script.push("NTAncientTunnels.ntj");
NTConfig_Script.push("NTSummoner.ntj");
NTConfig_FireEyeExtension = false; // Jeżeli zmienisz wartość NTConfig_FireEyeExtension na "true", bot wejdzie w arcane portal, zabije Fire Eye i wróci z powrotem zabić Summonera.
//NTConfig_Script.push("NTFastTalRashasTomb.ntj");
//NTConfig_Script.push("NTDuriel.ntj");


//-----------------\\
// "Act III Boss": \\
//-----------------\\


//NTConfig_Script.push("NTTravincal.ntj");

//NTConfig_Script.push("NTMephisto.ntj");
NTConfig_KillCouncilMembers = true; // Jeżeli zmienisz wartość NTConfig_KillCouncilMembers na "true", bot zabije członków rady.


//----------------\\
// "Act IV Boss": \\
//----------------\\


//NTConfig_Script.push("NTHephasto.ntj");
//NTConfig_Script.push("NTFastDiablo.ntj");


//---------------\\
// "Act V Boss": \\
//---------------\\


//NTConfig_Script.push("NTThreshSocket.ntj");

NTConfig_Script.push("NTEldritch.ntj");
NTConfig_ShenkExtension = true; // Jeżeli zmienisz wartość NTConfig_ShenkExtension na "true", bot po zabiciu Eldritcha uda się do Shenka.
NTConfig_DacFarrenExtension = false; // Jeżeli zmienisz wartość NTConfig_DacFarrenExtension na "true", bot po zabiciu Eldritcha uda się do DacFarren.

//NTConfig_Script.push("NTPindleskinByWP.ntj"); // Skrypt na Pindleskina przez WP.

//NTConfig_Script.push("NTPindleskin.ntj");
NTConfig_NihlathakExtension = false; // Jeżeli zmienisz wartość NTConfig_NihlathakExtension na "true", bot pójdzie przez czerwony portal ! Po zabiciu Pindleskina bot uda się do Nihlathaka.

//NTConfig_Script.push("NTNihlathak.ntj");
NTConfig_PindleskinExtension = false; // Jeżeli zmienisz wartość NTConfig_PindleskinExtension na "true", bot pójdzie przez wp ! Po zabiciu Nihlathaka bot uda się do Pindleskina.

//NTConfig_Script.push("NTFrozenstein.ntj");
NTConfig_ClearFrozenRiver = false; // Jeżeli zmienisz wartość NTConfig_ClearFrozenRiver na "true", bot będzie czyścił z potworów ten obszar.

//NTConfig_Script.push("NTGlacialTrail.ntj");
NTConfig_ClearGlacialTrail = false; // Jeżeli zmienisz wartość NTConfig_ClearGlacialTrail na "true", bot będzie czyścił z potworów ten obszar.

//NTConfig_Script.push("NTIcyCellar.ntj");
NTConfig_ClearIcyCellar = false; // Jeżeli zmienisz wartość NTConfig_ClearIcyCellar na "true", bot będzie czyścił z potworów ten obszar.

//NTConfig_Script.push("NTFastBaal.ntj");
NTConfig_KillBaal = true; // Jeżeli zmienisz wartość NTConfig_KillBaal na "true", bot pójdzie zabić Baal'a.


//---------------------------------------------------\\
// "Chicken, Merc & Others Parametrs Configuration": \\
//---------------------------------------------------\\


me.maxgametime = 600; // Czas w sekundach, maksymalna długość gry, 600 sekund domyślnie (10 minut) (0 = nieskończony).

NTConfig_PrintCoord = false; // Wpisz "true" aby wyświetlić koordynaty postaci na mapie, bot wtedy nie będzie działał !
NTConfig_StartDelay = 0; // Opóźnienie czasowe w milisekundach do startu.
NTConfig_AreaDelay = 500; // Opóźnienie czasowe w milisekundach do zmiany pola gry.
NTConfig_SnagDelay = 500; // Opóźnienie czasowe w milisekundach, aż pickit zacznie zbierać itemy.

NTConfig_SkipHealLife = 90; // Jeżeli bot ma więcej niż tyle procent życia nie pójdzie sie uleczyć.
NTConfig_SkipHealMana = 70; // Jeżeli bot ma więcej niż tyle procent many nie pójdzie sie uleczyć.

NTConfig_SkipHealCurses = false; // Jeżeli chcesz aby bot nie chodził się leczyć od klątw ustaw na "true".
NTConfig_UseMerc = true; // Ustaw "true" jeżeli chcesz aby bot wskrzeszał najemnika.
NTConfig_ResetWeapon = true; // Ustaw "true aby zresetować broń kiedy wskrzeszasz merca.

NTConfig_LifeThresh = 60; // Pij normalna miksturkę życia poniżej tego procentu życia.
NTConfig_LifeRejuvThresh = 40; // Pij miksturkę pełnego wzmocnienia poniżej tego procentu życia.
NTConfig_ManaThresh = 30; // Pij normalna miksturkę many poniżej tego procentu many.
NTConfig_ManaRejuvThresh = 10; // Pij miksturkę pełnego wzmocnienia poniżej tego procentu many.

NTConfig_LifeChicken = 30; // Poniżej tej wartości procentowej życia bot wyjdzie z gry.
NTConfig_ManaChicken = 0; // Poniżej tej wartości procentowej many bot wyjdzie z gry.

NTConfig_ViperSkipNihlathak = false; // Wpisz "true" jeżeli chcesz aby bot pominął Nihlathaka jeśli w jego komnacie wykryje 'Tomb Vipers'.
NTConfig_QuitOnHostile = true; // Wpisz "true" jeżeli chcesz aby bot wychodził z gry jeśli inny gracz okaże tobie wrogość(host).

NTConfig_MercLifeThresh = 60; // Leczenie najemnika zwykła mikstura.
NTConfig_MercRejuvThresh = 40; // Leczenie najemnika mikstura pełnego wzmocnienia.

NTConfig_MercChicken = 0; // Poniżej tej wartość życia najemnika bot wyjdzie z gry.


//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\\
// "Inventory Configuration": \\
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\\
// Liczby odpowiadają waszemu inwentarzowi. Ustaw "0", aby zostawić cokolwiek tam jest i "1" przestrzeń do dyspozycji bota. \\
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\\


NTConfig_FreeSpace = 2; // Ilość wolnych kolumn w inwentarzu.

NTConfig_Columns[0] = [1,1,1,1,1,1,1,1,0,0];
NTConfig_Columns[1] = [1,1,1,1,1,1,1,1,0,0];
NTConfig_Columns[2] = [1,1,1,1,1,1,1,1,0,0];
NTConfig_Columns[3] = [1,1,1,1,1,1,1,1,0,0];

NTConfig_MinGoldToStash = 100000; // Maksymalna liczba złota nim bot pójdzie do skrzynki.

//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\\
// Typy mikstur używanych w każdej kolumnie paska. \\
// Dostępne typy : "hp" = życie | "mp" = mana | "rv" = mikstura pełnego wzmocnienia. Możesz używać też innych typów mikstur. \\
// Utrzymuj równe typy mikstur przy przylegających kolumnach. Pierwsze HP potem MP, a potem HP to zły wybór. \\
// Utrzymuj HP i MP zaraz na początku paska (w przypadku gdy potrzebujecie użyć RV i innych typów). \\
// RV MUSI, POWTARZAM MUSI być na końcu paska (ostatnia kolumna). \\
// Aby użyć tylko mikstur pełnego wzmocnienia wpisz rv we wszystkich kolumnach. \\
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\\


NTConfig_BeltColType[0] = "hp";
NTConfig_BeltColType[1] = "hp";
NTConfig_BeltColType[2] = "rv";
NTConfig_BeltColType[3] = "rv";


//-----------------------------------------------------------------------------------------------\\
// Minimalna ilość mikstur w każdej kolumnie przed potrzebą uzupełnienia \\
// Jeżeli liczba mikstur spadnie poniżej tej liczby w tej kolumnie bot pójdzie do sklepu i kupi. \\
// Wpisz 4 aby pójść na zakupy w najbliższym czasie ^^ jeżeli mikstur będzie brakować \\
// Polecam wpisać w kolumny paska "rv", a tu 0. Sklep nie wspiera mikstur pełnego wzmocnienia! \\
//-----------------------------------------------------------------------------------------------\\

NTConfig_BeltColMin[0] = 4;
NTConfig_BeltColMin[1] = 4;
NTConfig_BeltColMin[2] = 0;
NTConfig_BeltColMin[3] = 0;


//-----------------------------------------------------------------------------------------\\
// "SnagIt Configuration": \\
//-----------------------------------------------------------------------------------------\\
// Pliki .nip znajdują się w Scripts\settings !!! \\
//-----------------------------------------------------------------------------------------\\
// Tutaj jest lista nip plików, przyjmując że używasz nip paczki. \\
// Jeżeli chcesz dodać swój własny plik .nip, po prostu skopiuj dowolną linie i wklej ja \\
// Aby wyłączyć .nip file, po prostu daj "//" na początku linijki lub skasuj dana linijkę. \\
//-----------------------------------------------------------------------------------------\\


NTConfig_NIPFilePath.push("normal.nip");
//NTConfig_NIPFilePath.push("elite.nip");


NTConfig_SnagRange = 60; // Promień sprawdzania kiedy item wypadnie. 40 jest odpowiednią liczbą tutaj
NTConfig_OpenChest = true; // Wpisz "true" aby bot otwierał skrzynki.


//---------------------------------------------------------\\
// "Cubing Configuration": \\
//---------------------------------------------------------\\


NTConfig_Cubing = false; // Włącz mutowanie

//NTConfig_CubingItem.push(["gcw",0,3]); // Chipped Diamond gcw
//NTConfig_CubingItem.push(["gcv",0,3]); // Chipped Amethyst gcv
//NTConfig_CubingItem.push(["gcb",0,3]); // Chipped Saphire gcb
//NTConfig_CubingItem.push(["gcy",0,3]); // Chipped Topaz gcy
//NTConfig_CubingItem.push(["gcr",0,3]); // Chipped Ruby gcr
//NTConfig_CubingItem.push(["gcg",0,3]); // Chipped Emerald gcg
//NTConfig_CubingItem.push(["skc",0,3]); // Chipped Skull skc

//NTConfig_CubingItem.push(["gfw",0,3]); // Flawed Diamond gfw
//NTConfig_CubingItem.push(["gfv",0,3]); // Flawed Amethyst gfv
//NTConfig_CubingItem.push(["gfb",0,3]); // Flawed Saphire gfb
//NTConfig_CubingItem.push(["gfy",0,3]); // Flawed Topaz gfy
//NTConfig_CubingItem.push(["gfr",0,3]); // Flawed Ruby gfr
//NTConfig_CubingItem.push(["gfg",0,3]); // Flawed Emerald gfg
//NTConfig_CubingItem.push(["skf",0,3]); // Flawed Skull skf

//NTConfig_CubingItem.push(["gsw",0,3]); // Normal Diamond gsw
//NTConfig_CubingItem.push(["gsv",0,3]); // Normal Amethyst gsv
//NTConfig_CubingItem.push(["gsb",0,3]); // Normal Saphire gsb
//NTConfig_CubingItem.push(["gsy",0,3]); // Normal Topaz gsy
//NTConfig_CubingItem.push(["gsr",0,3]); // Normal Ruby gsr
//NTConfig_CubingItem.push(["gsg",0,3]); // Normal Emerald gsg
//NTConfig_CubingItem.push(["sku",0,3]); // Normal Skull sku

//NTConfig_CubingItem.push(["glw",0,3]); // Flawless Diamond glw
//NTConfig_CubingItem.push(["gzv",0,3]); // Flawless Amethyst gzv
//NTConfig_CubingItem.push(["glb",0,3]); // Flawless Saphire glb
//NTConfig_CubingItem.push(["gly",0,3]); // Flawless Topaz gly
//NTConfig_CubingItem.push(["glr",0,3]); // Flawless Ruby glr
//NTConfig_CubingItem.push(["glg",0,3]); // Flawless Emerald glg
//NTConfig_CubingItem.push(["skl",0,3]); // Flawless Skull skl

//NTConfig_CubingItem.push(["r01",0,3]); // El Rune r01
//NTConfig_CubingItem.push(["r02",0,3]); // Eld Rune r02
//NTConfig_CubingItem.push(["r03",0,3]); // Tir Rune r03
//NTConfig_CubingItem.push(["r04",0,3]); // Nef Rune r04
//NTConfig_CubingItem.push(["r05",0,3]); // Eth Rune r05
//NTConfig_CubingItem.push(["r06",0,3]); // Ith Rune r06
//NTConfig_CubingItem.push(["r07",0,3]); // Tal Rune r07
//NTConfig_CubingItem.push(["r08",0,3]); // Ral Rune r08
//NTConfig_CubingItem.push(["r09",0,3]); // Ort Rune r09

//NTConfig_CubingItem.push(["r10",0,3,"gcy",0,1]); // Thul Rune + chipped Topaz r10 + gcy
//NTConfig_CubingItem.push(["r11",0,3,"gcv",0,1]); // Amn Rune + chipped Amethyst r11 + gcv
//NTConfig_CubingItem.push(["r12",0,3,"gcb",0,1]); // Sol Rune + chipped Saphire r12 + gcb
//NTConfig_CubingItem.push(["r13",0,3,"gcr",0,1]); // Shael Rune + chipped Ruby r13 + gcr
//NTConfig_CubingItem.push(["r14",0,3,"gcg",0,1]); // Dol Rune + chipped Emerald r14 + gcg
//NTConfig_CubingItem.push(["r15",0,3,"gcw",0,1]); // Hel Rune + chipped Diamond r15 + gcw

//NTConfig_CubingItem.push(["r16",0,3,"gfy",0,1]); // Io Rune + flawed Topaz r16 + gfy
//NTConfig_CubingItem.push(["r17",0,3,"gfv",0,1]); // Lum Rune + flawed Amethyst r17 + gfv
//NTConfig_CubingItem.push(["r18",0,3,"gfb",0,1]); // Ko Rune + flawed Saphire r18 + gfb
//NTConfig_CubingItem.push(["r19",0,3,"gfr",0,1]); // Fal Rune + flawed Ruby r19 + gfr
//NTConfig_CubingItem.push(["r20",0,3,"gfg",0,1]); // Lem Rune + flawed Emerald r20 + gfg
//NTConfig_CubingItem.push(["r21",0,2,"gfw",0,1]); // Pul Rune + flawed Diamond r21 + gfw

//NTConfig_CubingItem.push(["r22",0,2,"gsy",0,1]); // Um Rune + Topaz r22 + gsy
//NTConfig_CubingItem.push(["r23",0,2,"gsv",0,1]); // Mal Rune + Amethyst r23 + gsv
//NTConfig_CubingItem.push(["r24",0,2,"gsb",0,1]); // Ist Rune + Saphire r24 + gsb
//NTConfig_CubingItem.push(["r25",0,2,"gsr",0,1]); // Gul Rune + Ruby r25 + gsr
//NTConfig_CubingItem.push(["r26",0,2,"gsg",0,1]); // Vex Rune + Emerald r26 + gsg
//NTConfig_CubingItem.push(["r27",0,2,"gsw",0,1]); // Ohm Rune + Diamond r27 + gsw

//NTConfig_CubingItem.push(["r28",0,2,"gly",0,1]); // Lo Rune + flawless Topaz r28 + gly
//NTConfig_CubingItem.push(["r29",0,2,"gzv",0,1]); // Sur Rune + flawless Amethyst r29 + gzv
//NTConfig_CubingItem.push(["r30",0,2,"glb",0,1]); // Ber Rune + flawless Saphire r30 + glb
//NTConfig_CubingItem.push(["r31",0,2,"glr",0,1]); // Jah Rune + flawless Ruby r31 + gll
//NTConfig_CubingItem.push(["r32",0,2,"glg",0,1]); // Cham Rune + flawless Emerald r32 + glg

NTConfig_CubingItem.push(["leg",0,1,"tbk",0,1]); // Wirt's Leg + Tome of Town Portal leg + tbk


//--------------------------------------------------------------------------------------------------------\\
// "Gamble Configuration": \\
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------\\
// Określa jakie itemy mają być hazardowne, regulują to odpowiednie kody itemów np. (("rin"); // Rings) \\
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------\\


NTConfig_Gamble = true; // Wpisz "true" jeżeli chcesz uprawiać hazard !
NTConfig_GambleStopGold = 300000; // Ilość złota przy której bot przestaje uprawiać hazard.

NTConfig_GambleItem.push("rin"); // Rings
NTConfig_GambleItem.push("amu"); // Amulets
NTConfig_GambleItem.push("ci0"); // Circlets
NTConfig_GambleItem.push("ci1"); // Coronets
//NTConfig_GambleItem.push("lgl"); // Leather Gloves
//NTConfig_GambleItem.push("vgl"); // Heavy Gloves
//NTConfig_GambleItem.push("mgl"); // Chain Gloves
//NTConfig_GambleItem.push("tgl"); // Light Gauntlets
//NTConfig_GambleItem.push("hgl"); // Gauntlets


//----------------------------------------------------------------------------------------------------------\\
// "Sorceress Attack Configuration" \\
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------\\
// Lista wszystkich ID Skillów znajdują się w Scripts\libs\config\Skill_IDs !!! \\
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------\\
// |Cold Spells|: 59:Blizzard, 64:Frozen Orb, 55:Glacial Spike, 39:Ice Bolt, 45:Ice Blast, 44:Frost Nova \\
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------- \\
// |Lightning Spells|: 53:Chain Lightning, 49:Lightning, 38:Charged Bolt, 48:Nova, 43:Telekinesis \\
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------- \\
// |Fire Spells|: 47:Fire Ball, 56:Meteor, 36:Fire Bolt, 51:Fire Wall, 41:Inferno, 52:Enchant \\
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------\\


NTConfig_AttackSkill[0] = 47; // Pierwszy skill którego będziesz używać do ataku. Wpisz 0 jeżeli nie chcesz !
NTConfig_AttackSkill[1] = 56; // Drugi skill którego będziesz używać do ataku bossa.
NTConfig_AttackSkill[2] = 49; // Inny skill.
NTConfig_AttackSkill[3] = 47; // Cast your primary untimed spell if primary spell is timed spell. Set to 0 if you won't
NTConfig_AttackSkill[4] = 49; // Drugi skill w przypadku kiedy potwor ma odporności. Wpisz 0 jeżeli nie chcesz !
NTConfig_AttackSkill[5] = 56; // Cast your secondary untimed spell if secondary spell is timed spell. Set to 0 if you won't

NTConfig_ClearPosition = true; // Wpisz "true" jeżeli chcesz aby bot czyścił obszar bo zabiciu bossa.
NTConfig_CheckSafe = true; // Wpisz "true" aby sprawdzić czy merc nie ma klątwy (bot pojdzie do miasta jeżeli merc będzie miał klątwę).

NTConfig_CastThunderStorm = true; // Wpisz "true" aby używać "Thunder Storm".
NTConfig_CastEnergyShield = false; // Wpisz "true" aby używać "Energy Shield".
NTConfig_CastFrozenArmor = true; // Wpisz "true" aby używać "Frozen Armor" nie możesz używać równocześnie z innymi Tarczami.
NTConfig_CastShiverArmor = false; // Wpisz "true" aby używać "Shiver Armor" nie możesz używać równocześnie z innymi Tarczami.
NTConfig_CastChillingArmor = false; // Wpisz "true" aby używać "Chilling Armor" nie możesz używać równocześnie z innymi Tarczami.
NTConfig_CastStatic = 60; // Użyj "Pola Statycznego" aby obniżyć HP potworów ponieżej tego procentu. Wpisz 100 jeżeli nie chcesz !
}Screen-URL:
danke schon mal für die Hilfe!HMF_killar is offline  
Old 12/10/2009, 18:04   #2
 
elite*gold: 0
Join Date: Nov 2009
Posts: 26
Received Thanks: 0
Die Skiller sind genau in der mitte...

darum verstehe ich auch nicht warum der Bot genau die in die Kiste legt....und bitte nichts denken bei dem Polnischen ^^

bin rein deutsch sprechender ^^


aber hab mir den bissi falschen runtergeladen ... nja der müsst aba auch langen oda?!


HMF_killar is offline  
Old 12/10/2009, 18:26   #3
 
elite*gold: 0
Join Date: Jul 2007
Posts: 219
Received Thanks: 24


Lad dir einfach den runter.

Und fragen wegen dem D2NT auch in den offiziellen thread sonst gibts haue von kal ^^
taysir81 is offline  
Old 12/10/2009, 19:41   #4
 
elite*gold: 0
Join Date: Jan 2009
Posts: 156
Received Thanks: 21
und das nun noch topic auf machst find ich net so toll hast ja schon im anderen danach gefragt.E::::::::::::::::::::::::::: bei dem inventar

Muss es so ausehen :

Quote:
NTConfig_Columns[0] = [0,0,1,1,1,1,1,1,1,1];
NTConfig_Columns[1] = [0,0,1,1,1,1,1,1,1,1];
NTConfig_Columns[2] = [0,0,1,1,1,1,1,1,1,1];
NTConfig_Columns[3] = [0,0,1,1,1,1,1,1,1,1];

UND NOCH NEN E: Bitte mach heute nacht kein topic auf weil dein bot nach jeden item das er findet zu kiste lauft. danke.


_Dust_ is offline  
Old 12/10/2009, 20:07   #5
 
elite*gold: 0
Join Date: Aug 2009
Posts: 350
Received Thanks: 36
Quote:
Originally Posted by _Dust_ View Post
und das nun noch topic auf machst find ich net so toll hast ja schon im anderen danach gefragt.E::::::::::::::::::::::::::: bei dem inventar

Muss es so ausehen :
UND NOCH NEN E: Bitte mach heute nacht kein topic auf weil dein bot nach jeden item das er findet zu kiste lauft. danke.
Progamer6661 is offline  
Old 12/10/2009, 20:32   #6
 
elite*gold: 0
Join Date: Jul 2009
Posts: 354
Received Thanks: 25
man man gibt doch dafür 2 passende topics wtf
D2-OwNzZ is offline  
Old 12/10/2009, 21:49   #7
 
elite*gold: 0
Join Date: Jan 2009
Posts: 7,310
Received Thanks: 2,203
is sogar mit bild erklärt....
closed.


kal_el is offline  
Thanks
1 User
Closed Thread« Hilfe zu NT Bot (soso) | neue ip ohne router on/off »

Similar Threads
D2NT necro einstellungen Bitte Helfen
08/24/2010 - Diablo 2 - 1 Replies
hab jetzt schon alles getestet was ich so gefunden habe aber es funzt nicht will mit Knochenspeer , Zauber Altern und Widerstandsschwund angreifen dann soll er die Knochen-Rüstung aktivieren Jetzt meine Bitte an euch wer das schon mal geschaft und so nett ist bitte per PM schicken was ich genau wie wo machen kann PS: Mein necro hat enigma etc.. spiele ihn selber hab aber gehört das das schon ein paar leute geschaft haben das er auch mit dem bot läuft aber das was ich bist jetzt...
Anfänger Hilfe bitte einstellungen
06/23/2010 - Metin2 PServer - Discussions / Questions - 1 Replies
Ich nutze den Pserver von Profizocker V1 würde die Bonis gern wieder auf dem normalwert haben und aus den shops die gegenstände entfernen also eigentlich alles normal haben geht das irgendwie? zumindest das die rates von den Bonis wieder normal sind. und die levelanzeige.... wie kann ich die einstellen das sie wieder da ist
BRAUCHE HILFE !! BEI GM EINSTELLUNGEN !
05/19/2010 - Metin2 PServer - Discussions / Questions - 1 Replies
Also wir haben probleme bei der Gm einstellung von unseren server wir wissen nciht wie man die rechte (bopsonder sahcne) einstellt wir haben profizockers sf und haben kein plan wie man das da einstellen muss biiite antwortet mir schnell für jede info gibs ein THX :D:handsdown::handsdown::handsdown:
Hilfe walker einstellungen
09/29/2009 - Lineage 2 - 1 Replies
Hallo an alle...ich spiele aufn teon uns use den 2.16c walker nu habe ich volgendes problem ich nutze als buff char einen Warcryer und habe eingestellt das er ab 40% hp heilen soll...nur ist das problem das er einen 15 sec heal hat aber leider zieht er immer den skill durch bis die hp die über 40% ist,und wartet nicht die 15 sec ab...ich hoffe einer kann mir helfen danke im voraus....
bitte um Hilfe bei einigen einstellungen
04/06/2009 - WoW PServer Hosting - 4 Replies
also ich hab mehrere probleme ich liste mal auf vieleicht kan mir ja jemaand helfen wär escht cool 1. bei allen chars sieht man den namen nicht egal ob gm oder normaler spieler da steht immer über den jeweiligen chars ?( * ) wie kan man das ändern weil das nerft ab und zu.... 2. man kan keine spieler in gruppen einladen und auch nur dursch glück als freund adden das nerft auch. 3. mein wichtigstes problem einige commands gehen nicht wie zb. .npc follow ist das normal xD 4. man kan...All times are GMT +1. The time now is 21:17.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.

Support | Contact Us | FAQ | Advertising | Privacy Policy | Abuse
Copyright ©2018 elitepvpers All Rights Reserved.